TAKSIRAN ZAKAT

Taksiran Zakat Saham dan Pelaburan  

  • Jumlah (RM)
    C6. JUMLAH KESELURUHAN HARTA : (C1 + C2 + C3 - C4 + C5) > NISAB
    C7. JUMLAH HARTA LAYAK KENA ZAKAT : (C6 - C5)
    C8. JUMLAH ZAKAT ANDA (SETAHUN)