TAKSIRAN ZAKAT

Taksiran Zakat Pendapatan  

  • D. JUMLAH BAHAGIAN (A) - (B + C )
    E. TOLAK SIMPANAN TAHUNAN SEMASA TABUNG HAJI (jika ada)
    JUMLAH ZAKAT ANDA (SETAHUN)