'

EZAKATONLINE

Pendaftaran ezakatONLINE (INDIVIDU)  

Sila lengkapkan borang di bawah. Maklumat anda haruslah betul dan ruangan bertanda * hendaklah diisi.
(* Pendaftaran hanya dibenarkan kepada yang pernah menunaikan zakat di Lembaga Zakat Selangor. Sekiranya masih belum pernah membayar, bolehlah bayar di E-Zakat Pay dan mendaftar kembali)

Pilih salah satu identifikasi anda :

Nama : *
Alamat: *


Poskod: *
Bandar: *
Negeri: *
No Telefon: *
Pekerjaan: *

User ID: *
Minima 5 abjad dan maksima 15 abjad
Email: *
Sila pastikan emel yang dimasukkan terkini dan sah kerana e-mel pengesahan akan dihantar ke e-mel ini.
Nama Ibu: *
 
Terma Dan Syarat: *
 
Dengan klik pada "Saya Setuju", anda setuju dengan Terma dan syarat seperti di atas dan anda setuju untuk menerima buletin daripada LZS.